Skip to main content

beregening deel 1

20221116-121323begening-2

We krijgen steeds meer te maken met een extreem weerbeeld. Neem nu de afgelopen weken; droog weer met hoge temperaturen. In de meeste tuinen wordt het gras geelbruin en in sommige gevallen gaan zelfs planten dood. Dit is toch wel echt een teken dat het te droog is geweest. Om dit te voorkomen wordt er in de nieuwe aanleg van tuinen ook vaak een beregening geplaatst.

Welke vormen van beregening hebben we?

De standaard vorm van beregening is met de hand water geven. Slangetje uitrollen en aansluiten op de buitenkraan, dit is tijdrovend en duur in waterverbruik. De volgende stap is een sproeier aansluiten en zelfstandig laten draaien. De meest uitgebreide vorm is op computerbasis waarbij alles automatisch gaat. Deze vorm wordt steeds meer in de particuliere tuin toegepast.

Wat is de eerste stap naar een professionele beregening.

Als eerste wordt er een put gespoten of geboord. Als men een put gaat spuiten wordt er een basis van 0.70 x 0.70 x 0.40 uitgegraven. Hier wordt het water in opgeslagen waarmee we de put gaan spuiten. Vervolgens wordt er een sleuf gegraven naar de plek waar de put daadwerkelijk komt. Dit is om het water terug te laten lopen om weer opnieuw te kunnen oppompen. Het water dat opgepompt wordt zal verticaal de grond in gespoten worden. Nu zijn we daadwerkelijk een put aan het spuiten. Als we op de eerste zandlaag komen is dat het punt waar we ongeveer vijf meter diep gaan zonder storende lagen zoals bijvoorbeeld leem. Is dit niet het geval dan moeten we eerst door de leemlaag heen en vanaf dat punt opnieuw beginnen te tellen. Dit bepaalt ook de diepte van de put. Meestal zit de gemiddelde put rond zeven รก acht meter diep. Tijdens het spuiten van de put kun je zien wat voor zand er naar boven komt. Als dit zand mooi geel blijft dan hebben we het meestal over een schone put. Komen er grijze of grijsblauwe kleuren mee naar boven dan hebben we waarschijnlijk te maken met een vervuilde put.

"het is van belang te weten

                                  of de put vervuild is.

hoe kun je grondwater testen.

Het is van belang te weten of de put vervuild is. Hier wordt mee bedoeld of er ijzer oftewel roest aanwezig is. Als er roest aanwezig is en we gaan ermee sproeien dan komt dit op het terras, tegen het huis of op de ramen en krijgen we roestuitslag, dit willen we niet.

Hoe gaan we dit testen?

Als eerste gaan we rustig een kopje thee zetten en dit half opdrinken, vervolgens halen we water uit onze put die we willen gaan testen en dat voegen we toe aan onze thee, als de thee nu zwart uitslaat hebben we te maken met roest. Blijft de thee zoals hij is dan hebben we een schone put. Nu we weten wat voor water we hebben kunnen we ook een plan maken voor de beregening in de tuin.

De volgende keer gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden van beregenen.